#

Enerji Nakil Hatları : Enerji nakil hatlarının yatırımına karar verildikten sonraki tüm aşamalarında anahtar teslimi hizmet verilmektedir bunlar:

  • Bağlantı anlaşması yapılması.
  • Enerji nakil hattının enterkonnekte sisteme dahil edilmesinin tespiti.
  • Enerji hattının geçeceği güzergahın tepsinin yapılması ve ilgili kuruluşlardan müsaadelerinin alınması.
  • Tespit edilen güzergahın TEİAŞ kurumuna onaylatılıp , kurum tarafından yer tesliminin alınması.
  • Güzergahın plan ve profilinin çıkartılması için arazi çalışmalarının yapılıp hazırlanan projenin Tevziatının yapılması ( proje üzerinde direk yerlerinin tespiti).
  • Direk tevzii listesinin hazırlanması ve ilgili kuruma onaylatılması.
  • Direklerin araziye aplikasyonu,ayak enkesit diyagramlarının alınması ve ilgili kuruma onaylattırılması.
  • Direk yerlerinin ve direk aralarında kalan kısımlarla ilgili kamulaştırma planlarının hazırlanması ve ilgili kuruluşlara onaylatılması ( kadastro müdürlüğüne , teiaş’a ve orman idaresine ).
  • Tarım il müdürlüğünden Tarım dışı amaca tahsisinin yapılması.
  • Kamulaştırılacak parsellerle ilgili kıymet takdirinin yapılması.
#

Enerji Nakil Hatları : Enerji nakil hatlarının direk inşaatlarının yapılması, direk montajının yapılması ve tel çekimi işleri

Şalt Sahası : Şalt sahasının inşaatının yapımı ve çelik konstrüksiyon işlerinin yapımı.